Algemene voorwaarden Game Mania XP

A. Definities

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:

Game Mania PB Projects nv met inbegrip van haar gelieerde ondernemingen en de ondernemingen waarmee een Game Mania franchise samenwerkingsovereenkomst is afgesloten
Membercard De kaart die Game Mania verstrekt in het kader van Game Mania XP
XP Member De houder van de Membercard
Membercardprogramma Het door Game Mania ontwikkelde spaarprogramma waarbij klanten van Game Mania onder andere met behulp van een Game Mania XP account kunnen sparen voor een kortingsbedrag, dit programma gaat onder de noemer Game Mania XP
Winkel(s) filialen en webshop van Game Mania in België, Nederland
Coin Een coin is een fictieve waarde die gebruikt kan worden om voucher(s) te kopen. Een coin kan nooit worden omgezet in reëel geld
Badge De XP Member kan badges en coins verzamelen door bepaald gedrag te vertonen
Voucher Met coins kan de XP Member Voucher(s) kopen die een bepaald voordeel vertegenwoordigen

B. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanvraag en/of het gebruik van de Membercard in het kader van) het Membercardprogramma van Game Mania. Het Membercardprogramma van Game Mania wordt aangeboden door webshops en winkels in de volgende landen: België en Nederland.

C. Aanschaf en activatie Membercard

 1. De klant kan zich zowel in de winkel als op de website van Game Mania registreren. Zodra de registratie is voltooid is de klant een XP Member. Wanneer de XP Member in de winkel een kaart heeft gekregen en zich geregistreerd heeft via de kassa, ontvangt hij/zij een e-mail om zijn/haar account online af te maken. Wanneer de XP Member zich online registreert ontvangt hij/zij een e-mail om de registratie te bevestigen. Via die e-mail kan de klant de registratie voltooien, door het invullen van aanvullende informatie. De klant dient de volgende velden in te vullen om XP member te worden: e-mailadres, voor- en achternaam en adresgegevens.
 2. Het is ook mogelijk om een Membercard via de website te verkrijgen indien de klant beschikt over een iOS besturingssysteem. Deze Membercard is gratis en digitaal. De aanmelding van het XP programma geschiedt op dezelfde wijze als een fysieke kaart. Ook kan het gespaarde aantal coins en vouchers worden opgezocht op het profiel op de website.
 3. Door de onder C.1 & C.2 genoemde registratie neemt de XP Member deel aan het Membercardprogramma, waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 4. Door middel van registratie van de Membercard krijgt een XP Member de volgende voordelen: sparen voor coins en badges, exclusieve vouchers, speciale uitnodigingen voor Memberevents, exclusieve mailing met special offers, persoonlijke suggesties en advies, altijd toegang tot een persoonlijke account en de mogelijkheid tot deelname aan het onder E en F omschreven spaarsysteem.
 5. Deelname aan het membercardprogramma is enkel mogelijk indien de klant een geldig woonadres heeft in België of Nederland. Het Membercardprogramma geldt enkel in deze landen en wanneer de registratie succesvol is voltooid.
 6. Deelname aan het Membercardprogramma is toegestaan vanaf 12 jaar en ouder.

D. Gebruik

 1. Na registratie, door het invullen van het aanmeldformulier als genoemd in C.2. kan de XP Member aan het Membercardprogramma deelnemen.
 2. De Membercard is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De Membercard blijft eigendom van Game Mania. Er is slechts 1 (één) master e-mailadres per kaart mogelijk. Er zijn wel andere inlogmogelijkheden te koppelen aan het master e-mailadres, via Facebook of Google.

E. Spaarsysteem

 1. Met een geldige Membercard spaart de XP Member voor Coins. Elke bestede euro is 15, 17, 18 of 19 coins waard afhankelijk van het level in het Membercardprogramma. Bij het plaatsen van een pre order op een artikel, ontvangt de XP Member 500 extra coins bij ontvangst van het product. Bij een totaal aan 4000 gespaarde coins, ontvangt de XP Member een kortingstegoed van zeven euro en vijftig cent (€ 7,50*). Dit kortingstegoed is 90 dagen geldig, na 90 dagen vervalt de korting.
 2. Alle aankopen bij de winkels tellen mee voor het bepalen van de totale bestedingen (met uitzondering van de aankoop van Game Mania-cadeaubonnen, en verkoop van producten aan Game Mania). De totale bestedingen worden berekend op basis van het door de XP Member betaalde bedrag, exclusief het bedrag voor eventuele aankopen van Hardware. Voor Hardware-aankopen krijgt de XP Member een vast aantal van 550 coins, ongeacht het aankoopbedrag.
 3. De totale bestedingen kunnen uitsluitend worden toegekend op vertoon van een geldige Membercard in de winkel of wanneer de klant ingelogd een aankoop doet op de webshop van Game Mania.
 4. Op het moment dat de 4.000 coins zijn behaald, wordt dit automatisch omgezet naar een kortingstegoed dat gebruikt kan worden op een volgende aankoop. De XP Member heeft recht op een korting van zeven euro en vijftig cent (€ 7,50*) en wordt hierover per e-mail en/of via de website op de profielpagina bericht.
 5. De gespaarde coins zijn 1 jaar geldig. Bij 1 jaar inactiviteit (= een actie ondernemen die coins oplevert) zullen de coins vervallen of eerder, in het geval van beëindiging van (deelname aan) het Membercardprogramma als bedoeld onder I. of J.
 6. De XP Member kan verschillende vouchers activeren op de website of in een Game Mania-winkel indien zijn/haar coins saldo toereikend is. Deze vouchers zijn te vinden in het Vouchers-gedeelte van zijn/haar profielpagina. Een voorbeeld van een voucher kan zijn; 20% korting op Accessoires naar keuze. Deze voucher is te verzilveren voor bijvoorbeeld 1.000 coins, in de winkel of op de Game Mania-website. Alle vouchers hebben een bepaalde geldigheidsdatum. Na het verzilveren van een voucher worden de coins automatisch van het saldo van de klant afgetrokken.
 7. De klant kan op zijn online profielpagina zien welke Voucher gebruikt kan worden, deze zijn terug te vinden onder “Geactiveerde vouchers” op de “Voucher” pagina. De klant kan zijn vouchers gebruiken via de check out flow van de webshop of door dit te melden aan de medewerkers in de Game Mania-winkels. Als de klant de aankoop bevestigt zal de voucher onherroepelijk verdwijnen uit zijn/haar geactiveerde vouchers.
 8. Wanneer de klant het product retourneert worden de coins niet teruggestort op het account van de XP Member, met uitzondering van de standaard € 7,50 voucher. Deze kan teruggegeven worden aan de hand van een waardebon in de winkel, of bij webshopverkopen door opnieuw 4.000 coins toe te kennen aan het XP-account. Wanneer de klant een web order annuleert met een standaard € 7,50 voucher, krijgt de klant de 4.000 coins terug. Dit is alleen van toepassing op de standaard € 7,50 voucher, in andere gevallen is de klant zijn coins kwijt. Om een order met voucher te annuleren moet de klant contact opnemen met de klantenservice van Game Mania. Het is niet mogelijk om de vouchers in te wisselen voor geld. De vouchers zijn niet bruikbaar in combinatie met andere acties, vouchers en/of promoties en alleen geldig in de Game Mania-webshop of in de winkel. De vouchers zijn niet bruikbaar voor de aankoop van Game Mania cadeaubonnen. Game Mania behoudt het recht om de voorwaarden van deze vouchers aan te passen.
 9. Bij een volledige registratie van een nieuwe klant ontvangt deze 150 coins en een welcome badge. De klant dient de volgende velden in de registratie in te vullen om de punten te ontvangen: voornaam, achternaam en e-mailadres. De registratie kan worden gedaan via de website of in de winkel.
 10. Coins kunnen ook gespaard worden op andere manieren dan door aankopen te doen in de winkels of webshop. Door bepaalde acties uit te voeren of bepaald gedrag te vertonen wordt de XP Member beloond met badges. Met het unlocken van badges wordt er een bepaald aantal coins toegekend, afhankelijk van de badge. Er zijn drie type badges: transactionele, profiling en event. De waarde van een badge is terug te vinden op https://www.gamemania.nl/nl/customer/account/badges

G. PSN ID

 1. Zodra je een PSN ID invult op je account ga je ermee akkoord dat wij de info hieraan gerelateerd, ophalen uit PSN.
 2. De XP member kan enkel en alleen deelnemen met zijn/haar eigen PSN ID.
 3. Enkel PSN ID’s geregistreerd in België of Nederland worden toegelaten in het Membercardprogramma. PSN ID’s uit andere landen zullen worden verwijderd alsook daardoor verdiende coins.
 4. De XP member zal beloond worden voor bepaalde acties op het PSN platform, deze zijn beschreven op de profielpagina van de XP member.
 5. De XP Member zal pas beginnen sparen voor zijn acties op PSN zodra zijn/haar ID is gevalideerd op basis van de datum van ingeven van je PSN ID of bij de start van dit programma op 14 november 2022.
 6. Het wijzigen van je PSN ID heeft gevolgen voor de startdatum dat je beloond wordt voor je trophies. Namelijk bij een wijziging zal de wijzigingsdatum de nieuwe startdatum zijn van je deelname. Dit betekent dus ook dat je progressie gereset wordt.
 7. Bij enig vermoeden van het gebruiken van een niet persoonlijke PSN ID stelt Game Mania in recht om het bewijs van eigen PSN ID te eisen bij de desbetreffend persoon. Tot tegenbewijs zal Game Mania de account en gespaarde coins/vouchers blokkeren.
 8. PSN® is een merknaam van Sony Interactive Entertainment Inc

H. Personal rewards

 1. Een geregistreerde XP Member kan gebruikmaken van speciale aanbiedingen van Game Mania. Deze aanbiedingen worden door Game Mania samengesteld. Dergelijke aanbiedingen gelden slechts voor de duur van de actieperiode en zolang de voorraad strekt.
 2. Game Mania behoudt zich het recht om de Actie en de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
 3. Game Mania kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door internet providers of andere meewerkende partijen, in welke vorm dan ook.
 4. Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Game Mania, t.a.v. de afdeling Klantenservice, Ter Stratenweg 37, 2520 Oelegem, België, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Game Mania.
 5. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande actievoorwaarden.

I. Wijzigingen

 1. Game Mania behoudt zich het recht om de spaarsysteemonderdelen benoemt onder E. ten alle tijden en onder alle omstandigheden te wijzigen of in te trekken. Dit geldt ook voor het aantal coins een XP member krijgt voor een specifieke badge.
 2. Game Mania behoudt zich het recht voor de onder G.1 bedoelde aanbiedingen ten allen tijde en onder alle omstandigheden in te trekken, te wijzigen of nieuwe aanbiedingen te doen.
 3. Game Mania behoudt zich tevens het recht om wijzigingen aan te brengen in het kortingstegoed en voorwaarden dat per 4.000 coins aan de XP Member wordt toegekend.
 4. XP Members worden vooraf via e-mail, of op de website www.gamemania.nl/ over wijzigingen geïnformeerd.
 5. Indien de XP Member de bij Game Mania in het kader van het Membercardprogramma bekende gegevens wenst te wijzigen of aanvullen kan hij/zij dat doorgeven via zijn/haar account op www.gamemania.nl/nl/customer/account of door dit te melden in een Game Mania-winkel.

J. Beëindiging deelname

 1. XP Members kunnen hun deelname aan het Membercardprogramma op ieder moment beëindigen.
 2. Om deelname aan het Membercardprogramma te beëindigen dient de XP Member de klantenservice te contacteren, meer details zijn te vinden op: www.gamemania.nl/faq
 3. Na beëindiging is de Membercard niet meer geldig. Een eventueel gespaard kortingstegoed dient de XP Member voor beëindiging te gebruiken. Na beëindiging kan met de Membercard geen kortingstegoed meer worden gespaard of ingewisseld.
 4. Game Mania is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de onderhavige Algemene Voorwaarden, bij misbruik van rechten als XP Member, of bij enig ander handelen dat schade berokkent aan Game Mania en/of haar winkels, de Membercard met onmiddellijke ingang in te trekken en het tegoed aan gespaard kortingstegoed te annuleren.
 5. Wanneer Game Mania vermoedt dat de consument de intentie heeft om de aangekochte producten zelf verder te verkopen, is Game Mania gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, de Membercard met onmiddelijke ingang in te trekken en het tegoed aan gespaard kortingstegoed te annuleren. Deze intentie kan afgeleid worden uit de hoeveelheid identieke producten alsook de frequentie van aankopen. Deze uitsluiting van het XP programma zal ingetrokken worden als aangetoond kan worden dat je als eindgebruiker handelt en niet als wederverkoper. 

K. Beëindiging programma

Game Mania behoudt zich het recht voor het Membercardprogramma ten allen tijde te beëindigen. De XP Member zal uiterlijk 3 (drie) maanden van te voren over de beëindiging worden geïnformeerd. Tot aan de datum van beëindiging kan door de XP Member een kortingstegoed worden gespaard en het reeds gespaarde kortingstegoed ingewisseld worden in beschikbare vouchers. Na beëindiging op grond van dit artikel kan met de Membercard geen kortingstegoed meer worden gespaard of worden ingewisseld.

L. Verlies, diefstal of gebrekkige Membercard

 1. In geval van verlies, diefstal of het niet goed functioneren van de Membercard dient de XP Member Game Mania hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, waarna de Membercard wordt geblokkeerd en Game Mania hem/haar zo spoedig mogelijk kosteloos een nieuwe Membercard zal doen toekomen. Voor een nieuwe Membercard belt u het klantenservice nummer of u kunt een Game Mania winkel bezoeken. Het kortingstegoed van de oude Membercard zal door de klantenservice worden overgeboekt naar de nieuwe Membercard binnen de 30 dagen.
 2. Na het aanmaken van een nieuw account in de winkel of via de website is het onmiddellijk mogelijk om coins te sparen. Het overzetten van het saldo van een gedeactiveerd XP-account zal gebeuren door de klantenservice.

M. Privacy

In het kader van het Membercardprogramma worden er persoonsgegevens verwerkt van de XP Member, inclusief de persoonsgegevens die door de Member zijn verstrekt tijdens het registratieproces in de winkel, online of via de app. Game Mania streeft ernaar on alle persoonsgegevens te beschermen. Lees de Privacy Statement voor meer informatie over de persoonsgegevens die Game Mania verwerkt en hoe persoonsgegevens worden gebruikt in relatie tot het Membercardprogramma en de rechten van de Game Mania XP Member als betrokkene.

N. Aansprakelijkheid

Game Mania is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik – door de Game Mania XP Member dan wel door derden – van de Membercard, noch voor het frauduleus inwisselen van een kortingstegoed.

O. Overige bepalingen

 1. Game Mania behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen. Op de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden vervallen de onderhavige en alle voorgaande Algemene Voorwaarden.
 2. Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en het Membercardprogramma.
 3. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.