Algemene Verkoopsvoorwaarden Game Mania Webstore

Versie [01.05] – [16122020] 

INHOUDSOPGAVE 

 • Artikel   1 – Identiteit van de verkoper
 • Artikel   2 – Toepasselijkheid
 • Artikel   3 – Ons aanbod en jouw bestelling
 • Artikel   4 – Herroepingsrecht bij thuislevering
 • Artikel   5 – De prijs
 • Artikel   6 – Betaling
 • Artikel   7 – Conformiteit en garantie
 • Artikel   8 – Levering en uitvoering
 • Artikel   9 – Overmacht
 • Artikel 10 – Aansprakelijkheid
 • Artikel 11 – Intellectuele eigendom
 • Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen 

 

ARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN DE VERKOPER 

Wij zijn:  

GM WEBSTORE BVBA (handelend onder de naam Game Mania)

 • Adres: Ter  Stratenweg 37, 2520 Ranst  (Let op, dit is geen bezoekadres)
 • E-mailadres via het contactformulier recht onderaan op deze pagina of klantenservice@gamemania.eu 
 • Telefoonnummer: 078 077612 (lokaal tarief) 
 • Ondernemingsnummer: 0651.739.337
 • BTW-nummer: BE0651.739.337
 • Bankrekeningnummer BE71 7350 4258 1469 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN 

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden voor verkoop op afstand via internet zijn van toepassing op elk aanbod van www.gamemania.be aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt). Wanneer uit de bestelling blijkt dat je de intentie hebt om de producten zelf verder te verkopen, dan kunnen we de bestelling weigeren.  
 2. Wij leveren enkel in België.  Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we jouw bestelling weigeren.  
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door jouw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.
 4. Als naast deze algemene verkoopsvoorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene verkoopsvoorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.  
 5. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.   
 6. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestelbevestiging of ten laatste bij de levering een verwijzing naar deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze zijn ook steeds te raadplegen op www.gamemania.be.   
 7. Wij kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten of nog niet-uitgeleverde bestellingen blijven de algemene verkoopsvoorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de bestelbevestiging.  

ARTIKEL 3 ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we jou verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om jou een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om jou een overeenkomstig goed of dienst te leveren.
 3. Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact. Indien de uitgever van jouw kaart weigert om in te stemmen met jouw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.  
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan het winkelmandje. Nadien geef je jouw contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je jouw wijze van levering en geef je jouw leveringsadres op. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene verkoopsvoorwaarden en bevestig je jouw betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is jouw aankoop definitief. Wij zullen je per e-mail een bevestiging overmaken van jouw bestelling.  

ARTIKEL 4 HERROEPINGSRECHT BIJ THUISLEVERING

 1. Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de laatste levering van de bestelling, het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden.  Je kan jouw hele of een gedeelte van jouw bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. De retourprocedure bevindt zich steeds in de doos. Indien je kiest voor de aangegeven retourprocedure, kan het voor jou een gratis retour betekenen.   Binnen de 14 dagen nadat we jouw bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.   
 2. Voor diensten, zoals digitale producten of codes, en voor producten waar de hygiëneregels moeten in acht gehouden worden (zoals in ear hoofdtelefoons) en gratis goederen (goodies) is er geen herroepings- of retourrecht.  
 3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen kunnen dus voor jouw of voor onze rekening zijn. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.   
 4. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben ontvangen en hebben gecontroleerd dat zij zich in de originele staat bevinden. Na ontvangst van de teruggestuurde goederen en na de kwaliteitscontrole, gaan we over tot de terugbetaling.  
 5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering vragen we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden.  Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. 
 6. Je kan jouw retourpakket retourneren via onze winkels, ons transport of transport naar eigen keuze. Indien het door jezelf gekozen transport zou zijn, zijn de kosten van terugsturen voor jou.  
 7. Om jouw herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen kan je met ons contact opnemen via het contactformulier rechts onderaan deze pagina. Wij zullen je per email een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.   

ARTIKEL 5 DE PRIJS 

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.  
 2. Onze prijzen zijn in Euro/€ en  inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  Indien je een bestelling plaatst en je ontvangt van ons een bestelbevestiging per e-mail, dan geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je jouw aankoop definitief plaatst.  

ARTIKEL 6 BETALING 

 1. Wij aanvaarden enkel de volgende betaalmiddelen; Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact en iDeal.  
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om via SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van jouw browser.  
 3. Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat van Game Mania over op jouw als klant na ontvangst door jou of afgifte aan jou van de goederen en na volledige betaling van de prijs. Vanaf inbezitname van de goederen gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op jou.  
 4. Jij hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.  

ARTIKEL 7 CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan jouw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van jouw bestelling bestaande wetten.   
 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan conformiteit dat reeds bestaat bij de levering van de goederen.Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.  Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.  
 3. Neem contact op met onze klantenservice afdeling via het contactformulier rechtsonderaan deze pagina voor meer hulp en informatie. Vele fabrikanten zorgen voor verdere opvolging via de fabrieksgarantie.  

ARTIKEL 8 LEVERING EN UITVOERING 

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij jouw bestelling aangegeven adres. De levering aan huis gebeurt in principe per koerier. De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. Je tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een elektronische leveringsbon.  
 2. Wanneer je niet aanwezig bent op het ogenblik van de levering van jouw bestelling, dan wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop het dichtstbijzijnde afhaalpunt staat vermeld, zodat je, na vertoning van een identiteitsbewijs, jouw pakket kan afhalen binnen de 14 kalenderdagen.  
 3. Bij de levering in een afhaalpunt ontvang je een verwittiging van zodra jouw bestelling beschikbaar is voor afhaling op vertoning van een identiteitsbewijs. Indien het door jou gekozen afhaalpunt niet meer bestaat of tijdelijk gesloten is op het moment van aflevering, behouden wij het recht voor om het pakket in het dichtstbijzijnde afhaalpunt ter beschikking te stellen. Je tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een elektronische leveringsbon.  
 4. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet in webshop stock is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres in 3 à 6 werkdagen. Wij informeren u over de vermoedelijke leveringstermijn op de product pagina tijdens jouw bestelling en in jouw bestelbevestiging. 
 5. Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van jou als klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Postbusadressen en militaire APO-adressen worden niet aanvaard.   
 6. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van jouw bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.  
 7. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.  Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.  
 8. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je moet hiervoor het bijgeleverde “retourformulier” gebruiken. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen met één van onze medewerkers via het contactformulier rechtsonderaan deze pagina.  
 9. Bekijk ook de retourprocedure op de website of het in de bestelling meegeleverde retourdocument.  
 10. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die wij hebben aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.  

ARTIKEL 9  OVERMACHT 

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.  
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ... 

ARTIKEL 10   AANSPRAKELIJKHEID: 

Gebruik van de Webshop: 

 1. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.  
 2. Game Mania levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal GAME MANIA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. GAME MANIA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren (zie lager contactgegevens).   
 3. GAME MANIA is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.  
 4. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. GAME MANIA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. GAME MANIA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.  
 5. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. GAME MANIA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

Algemeen over de aansprakelijkheid van GAME MANIA: 

6. GAME MANIA is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van GAME MANIA is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden. 

ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOM 

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.  
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

ARTIKEL 12 KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kan je ons contacteren via het contactformulier rechts onderaan deze pagina of via klantenservice@gamemania.eu. We doen er alles aan om jouw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

 1. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene verkoopsvoorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI ‘Marktpraktijken en Consumentenbescherming’ van het Wetboek Economisch Recht.  
 2. Wij beschikken over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelen de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat je de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons.
 4. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Jij dient ons in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. Loopt er toch eens iets niet zoals gepland en geraken we er samen niet uit, dan kan je altijd beroep doen op het ODR-platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie en/of de Consumentenombudsdienst. Zij zullen dan optreden als tussenpersoon zodat we alsnog samen tot een goede oplossing kunnen komen. Meer informatie hierover vind je op http://ec.europa.eu/odr & https://consumentenombudsdienst.be/nl 

Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst, dan kan je als consument terecht bij Safeshops.be. Safeshops.be zal bemiddelen tussen jou als consument en ons, indien je klacht aanvaard wordt door hen. Enkel klachten die via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt deze labelorganisatie meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen.